Pliki obsługiwane przez telefony komórkowe (Liczba formatów plików: 7)

Pliki obsługiwane przez telefony komórkowe - Types & Formats of file extensions

Kategoria plików obsługiwanych przez telefony komrókowe obejmuje zarówno popularne, jak i te mniej znane pliki Google Android, Apple, Windows Mobile oraz innch systemów. Niektóre pliki można odtworzyć jedynie na kompatybilnych smartfonach, a inne są odczytywane również na komputerze.
Najpowszechniejsze rozszerzenia to .APK, .REM, IPD i .IPA