Pliki bazy danych (Liczba formatów plików: 32)

Pliki bazy danych - Types & Formats of file extensions

Większość ludzi ceni porządek. Jeśli gromadzisz dane, to zapewne chcesz je tak zorganizować, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc je podzielić tak, jak chcesz. Bazy danych dają Ci możliwości takiej organizacji plików, jakiej potrzebujesz. Mogą zapisać Twoje dane w tabelach i polach.

Każdy wpis w bazie danych jest nazywany rekordem. Bazy danych często przechowują informacje, do których odwołują się dynamiczne strony internetowe. Popularne rozszerzenia nazw plików bazy danych to: .DB, .MDB, .ITDB i .DBF.